Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Rödluvan

Rödluvans förskola ligger i ett härligt skogsområde. Förskolan består av tre avdelningar, som vardera har 18 barn i åldern 1-6 år. Vi samarbetar över avdelningarna för att bättre kunna tillfredsställa utifrån barnens olika behov och mognad, men även för att lära känna alla barn.

Utevistelse är något vi prioriterar på Rödluvan, vi nyttjar skogen och den härliga gården så ofta vi kan. Vi nyttjar även den stora fotbollsplanen alldeles bredvid, där finns gott om utrymme att röra på sig. Vi har två gårdar, en baksida och en framsida. Barnen delas oftast upp så att inte alla barn är på samma sida. Detta för att få en lugnare utevistelse och för att hinna se varje barn.

Så arbetar vi

Vi vill arbeta i en öppen och tillåtande miljö med ett utforskande arbetssätt där skapande, språk, naturvetenskap, teknik, matematik och lek ingår.

Vi vill ge barnen möjlighet till, socialt samspel med sina kamrater och engagerande pedagoger som kan hjälpa till att utveckla nyfikenhet inom dessa områden. Allt enligt vår läroplan.

En dag i veckan träffas de blivande förskoleklassbarnen för en gemensam aktivitet i huset. Det kan vara att gå till skogen eller skapande.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning inte kommer till förskolan, vill vi gärna att du meddelar detta via telefon före klockan 07.00. Detta för att vi ska kunna beställa rätt antal portioner till lunch.

Mellan klockan 18.00-06.00 kan du prata in ett meddelande.

Det går även bra att skicka ett sms till mobilnumret.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: rodluvan@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning 1: 0586-610 41

Avdelning 2 och 3: 0586-616 93 

Mobilnummer: 070-416 10 41 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Baggängsvägen 44

Namn: Madelen Handell

Titel: Rektor förskola

E-post: madelen.handell@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?