Till Karlskogas startsida

Pärlan

Pärlans förskola. En vit träbyggnad med ljusgråa knutar och asfalt runt om byggnaden.

Pärlans förskola ligger centralt med närhet till olika grönområden, ett stenkast bort ligger sjön Möckeln.

Barnen är indelade i tre avdelningar och pedagogerna är fördelade utifrån gruppernas storlek och behov.

Vi ser ett stort pedagogiskt värde i naturen, därför utnyttjar vi närheten till skogen. Barnen får där möjlighet att upptäcka, lära, fantisera, klättra och balansera. Vi har ett aktivt samarbete med Kulturskolan i Karlskoga.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Tre avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, mail eller sms senast klockan 07.00. Om vi inte hör något så räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta på grund av att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: parlan@karlskoga.se

Besöksadress:
Pärlgatan 5

Namn: Caroline Kjellgren

Titel: Rektor förskola

E-post: caroline.kjellgren@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?