Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Myran

Myrans förskola ligger i området Baggängen med närhet till skogen dit vi går på många utforskande promenader. Förskolan har plats för 48 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är tio pedagoger som jobbar här och barnen är indelade i tre grupper.

På Myran planerar och genomför vi undervisningen utifrån de mål och riktlinjer som finns i våra styrdokument Lpfö 18 (Läroplanen för förskolan) och Barnkonventionen (bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn). Vi är också noga med att kontinuerligt följa upp och utveckla vårt arbete. Undervisningen genomsyras av omsorg, utveckling och lärande.

Myrans fokus är barnens delaktighet och inflytande, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap, teknik, värdegrund och framför allt glädje, lek och gemenskap. Tillsammans med barnen skapar vi intressanta lärmiljöer där de kan mötas, leka och lära på bästa sätt, utifrån deras intressen och behov.

I vårt arbete använder vi oss av lärportalen Unikum som ett stöd i kvalitetsarbetet. Där får även vårdnadshavare en möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans arbetssätt.

På Myran värnar vi om att utveckla en tillitsfull relation med barn och vårdnadshavare.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, gärna före 07.00. Det går också bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka ett sms till vårt mobilnummer.

Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro. Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta på grund av att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: myran@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 47

Mobilnummer: 070-416 10 47 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 58

Namn: Ann-Charlotte Jern

Titel: Rektor förskola

E-post: anncharlotte.jern@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?