Till Karlskogas startsida

Myran

Myrans förskola. En röd tegelbyggnad med blåa detaljer och en innergård med asfalt och en målad bilbana precis intill byggnaden.

Myrans förskola ligger i området Baggängen i Karlskogas södra del.

Myrans förskola ligger med närhet till skogen dit vi går på många utforskande promenader. Tillsammans med barnen skapar vi intressanta lärmiljöer där de kan mötas, leka och lära på bästa sätt, utifrån deras intressen och behov. Förskolan är indelad i tre avdelningar.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Tre avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon, gärna före 07.00. Det går också bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka ett sms till vårt mobilnummer.

Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro. Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta på grund av att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: myran@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 47

Mobilnummer: 070-416 10 47 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 58

Namn: Ann-Charlotte Jern

Titel: Rektor förskola

E-post: anncharlotte.jern@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?