Till Karlskogas startsida

Loviselund

Loviselunds förskola

Loviselunds förskola ligger i centrala Karlskoga i området Loviselund.

Loviselunds förskola består av två hus, Solen och Månen med två avdelningar i varje hus.

Vi på Loviselunds förskola förlägger vår verksamhet ute så mycket som möjligt. Vi utforskar vår närmiljö, då vi har närhet till både skog och till stadens kultur.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Fyra avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs på telefon eller via sms, gärna före klockan 07.00. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan så att matbeställningar och eventuellt vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: loviselund@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning Solen: 0586-615 75 

Mobilnummer: 079- 061 25 98 (endast för sms vid frånvaroanmälan) 

Avdelning Månen: 0586-615 70

Mobilnummer: 079-061 25 99 (endast för sms vid frånvaroanmälan)  

Besöksadress:
Boåsvägen 4

Namn: Caroline Kjellgren

Titel: Rektor förskola

E-post: caroline.kjellgren@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?