Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Loviselund

Loviselunds förskola består av två hus, Solen och Månen. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad. Vi är ute så mycket som möjligt med barnen och utforskar vår närmiljö.

Vi på Loviselunds förskola förlägger vår verksamhet ute så mycket som möjligt. Vi utforskar vår närmiljö, då vi har närhet till både skog och till stadens kultur. Vi möter barnen med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde.

Barnen möts utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in barnen. Vi ger barnen en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och utmanar barns lärande och lek.

Vi möter föräldrarna av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog.

På Loviselunds förskola tar vi emot barn i åldrarna 1-5 år. Vi är tio pedagoger uppdelade i sex barngrupper.

Vi har öppet mellan 06.00-18.00 om behov finns, inlämnade närvaroscheman styr öppethållandet.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs på telefon eller via sms, gärna före klockan 07.00. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan så att matbeställningar och eventuellt vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: loviselund@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning Solen: 0586-615 75 

Mobilnummer: 070-416 15 75 (endast för sms vid frånvaroanmälan) 

Avdelning Månen: 0586-615 70

Mobilnummer: 070-416 26 26 (endast för sms vid frånvaroanmälan)  

Besöksadress:
Boåsvägen 4

Namn: Caroline Kjellgren

Titel: Rektor förskola

E-post: caroline.kjellgren@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?