Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Lärkan

På Lärkans förskola finns fyra avdelningar. På varje avdelning finns barn mellan 1-5 år. Vi arbetar i spår vilket betyder att avdelning 1 och 2 samt avdelning 3 och 4 samarbetar i den dagliga verksamheten. Även samarbete mellan husets alla avdelningar förekommer då vi ser alla våra barn som ett gemensamt ansvar.

Vi öppnar och stänger förskolan gemensamt på en avdelning och barnen äter drop-in frukost spårvis.

Vi arbetar efter förskolans läroplan och barnen möts av en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och utmanar barns lärande inom följande områden: värdegrund, trygghet och social utveckling, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik samt demokrati.

Lärkans förskola har en utemiljö som består av två stora gårdar. Vi använder även den närliggande skogen och vår närmiljö som en resurs i det pedagogiska arbetet.

Barnen möts med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde. Föräldrarna möts av viljan att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar som inbjuder till en öppen, rak och ärlig dialog. Föräldrarna möter pedagogerna vid lämning och hämtning, drop-in föräldramöte, utvecklingssamtal och övriga aktiviteter.

På Lärkans förskola ser vi möjligheter och inte hinder och vi ger varje barn bästa möjliga förutsättning till utveckling.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs på telefon eller via sms till respektive avdelningen/spår. Ring när vi är på plats, 06.00-18.00, eller skicka sms dygnet runt. Tänk på att uppge barnets namn och avdelning.

Vi vill att ni meddelar hur många dagar barnet är frånvarande samt meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten samt att det ska bli rätt antal matportioner beställda från köket.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: larkan@karlskoga.se

Telefonnummer
Avdelning 1 och 2: 0586-610 61

Mobilnummer: 070-416 10 61 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Avdelning 3 och 4: 0586-620 45

Mobilnummer: 070-416 20 45 (endast för sms vid frånvaroanmälan) 

Besöksadress:
Bigatan 12

Namn: Ann Ragén

Titel: Rektor förskola

E-post: ann.ragen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?