Till Karlskogas startsida

Kartografen

Kartografens förskola. En stor träbyggnad med spetsigt tak med asfalt runt byggnaden och blå himmel.

Kartografens förskola ligger i Baggängen i Karlskogas södra del med närhet till naturen.

På förskolan Kartografen finns fem avdelningar. På avdelningarna ett, två och tre vistas de yngre barnen, 1-3 år och på avdelningarna fyra och fem vistas de äldre barnen, 3-5 år. I mitten av huset har vi en stor matsal där vi äter frukost, lunch och mellanmål. Gården har stora möjligheter till lek och utforskande och gränsar till skogen dit vi ofta går.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Fem avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via telefon eller sms, gärna före klockan 07.15. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill gärna att ni ringer och meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan så att matbeställningar och eventuellt vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Värdeord Kartografen

Vi har valt ut fyra värdeord som vi vill ska genomsyra utbildningen. Dessa är:

Välkomnande

Vi vill att alla som kommer till Kartografen ska känna att de är välkomna oavsett vem man är, vad man har för roll eller vilken anknytning man har till förskolan.

Glädje

Vi vill främja glädjen för barnen i att få utforska allt som fångar deras intresse utan begränsas av vuxnas föreställningar. Glädjen ligger också i att få vara del i gemenskapen på förskolan.

Utforskande

Vi vill att alla barn på Kartografen ska få upptäcka, fråga och utvecklas vidare. Det är viktigt för oss att alla barn får känna sig delaktiga och sedda.

Trygghet

Vi vill att både barn och vårdnadshavare ska känna tillit till och förtroende för pedagogerna på förskolan. Det är viktigt för oss att man vågar fråga om sådant man undrar eller lyfta något man funderar över.

Kontaktuppgifter

E-post: kartografen@karlskoga.se

Besöksadress:
Kartstigen 7

Namn: Birgitta Margareta Rissve

Titel: Rektor

E-post: birgitta.margareta.rissve@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?