Till Karlskogas startsida

Karlberg

Karlbergs förskola. En blårrandig byggnad på kortsidan och byggnadens långsida är randig i flera olika färger. Grönt staket från entrén och runt byggnaden.

Karlbergs förskola ligger i direkt anslutning till Karlbergsskolan i området Karlberg.

På Karlbergsförskola finns två avdelningar.

På Karlbergs Förskola arbetar vi tillsammans efter våra värdeord: Trygghet, Glädjerikt och Upplevelser. Vår utbildning erbjuder en miljö där både barn och vuxna ska känna sig trygga och där vi tillsammans utvecklas på ett glädjerikt sätt. Vi har två el-cyklar som bidrar till att vi har stora delar av Karlskoga som vår utemiljö.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Vid sjukdom eller ledighet ber vi dig kontakta oss senast 07.30 samma dag, via telefonsamtal eller via sms.

Friskanmälan görs dagen innan barnet kommer tillbaka via telefon eller sms.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: karlbergsforskola@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-610 16

Mobilnummer: 070-416 10 16 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Flygfältsvägen 12 G

Namn: Ann Ragén

Titel: Rektor förskola

E-post: ann.ragen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?