Till Karlskogas startsida

Häsängen

Häsängens förskola. En gul enplansbyggnad med grönt staket mellan byggnaden och cykelbanan som ligger precis bredvid.

Häsängens förskola ligger i direkt anslutning till Häsängsskolan i området Häsängen i Karlskogas södra del.

Barnen på Häsängens förskola är fördelade på två avdelningar, Nyckelpigan för de yngre barnen och Fjärilen för de äldre barnen.

Flera dagar i veckan har vi gruppverksamhet vi strävar också efter att arbeta och leka i mindre grupper under hela veckan. Vi arbetar med barnen i mindre grupper då de lättare kommer till tals och blir bekräftade.

Utevistelse är någonting som prioriteras högt i vår verksamhet. Vår gård är uppdelad i två delar där en består av asfalterad yta med fjädergungor, sandlåda med lekhus samt stor yta som gynnar aktiva lekar som exempelvis cykling och bollspel. Den andra delen har också sandlåda, stor gräsyta med kullar, träd och buskage som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Förskolans arbetssätt

Förskolans arbetssätt präglas av barnens behov och intressen. Barnets tankar och funderingar kring sig själv och sin omvärld är det vi är nyfikna på och bygger vår verksamhet utifrån. Vi utgår också från förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Varje barn har en egen utvecklingsplan, där vårdnadshavare är delaktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i förskolan i Karlskoga kommun. Länk till annan webbplats.

Kort fakta om förskolan:

  • Kommunal förskola
  • Två avdelningar

Sjukanmälan eller annan frånvaro

När era barn är sjuka eller lediga så vill vi att ni hör av er till oss före klockan 07.00.

Vi vill också att ni hör av er till oss när barnen är friska och kommer tillbaka till förskolan, före klockan 07.00. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnen inte kommer.

Detta är för att matbeställningar och eventuell vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: hasangensforskola@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-620 36

Mobilnummer: 070-416 20 36 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Melkavägen 4

Namn: Britt-Marie Nässén

Titel: Rektor förskola

E-post: brittmarie.nassen@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?