Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Åskullen

Vår ambition är att erbjuda en förskola med bra kvalitet. För att uppnå bra kvalitet ligger stort fokus på att driva en väl planerad verksamhet som drivs av engagerade och medvetna pedagoger. Verksamhetens innehåll planeras utifrån vårt uppdrag och mål, där barnet är i fokus.

På vår förskola möts barnen utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger som lyssnar in barnen. Alla barn tas om hand med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde.

Så arbetar vi

På Åskullen driver vi en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och synliggör barns lärande inom följande områden: helhet och allsidighet, lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation. Åskullen erbjuder stora möjligheter till utevistelse i en miljö med varierande lek- och utforskarmöjligheter.

Vi strävar efter att ha en god och öppen dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger då vi tror på att tillit och samverkan främjar barnets vistelse på förskolan. Här träffar föräldrarna pedagogerna vid lämning och hämtning, föräldramöten, utvecklingssamtal, verksamhetsråd och övriga aktiviteter.

Sjukanmälan eller annan frånvaro

Sjukanmälan eller annan frånvaro görs gärna före klockan 07.00 via telefon eller sms. Om vi inte hör något, räknar vi med att barnet har fortsatt frånvaro.

Vi vill att ni meddelar när barnet kommer tillbaka till förskolan så att matbeställningar och eventuellt vikariebokning ska bli rätt.

Introduktion i förskolan

Barn och vårdnadshavare erbjuds en god introduktion i förskolan. Under introduktionsperioden är vårdnadshavare aktiva deltagare och får möjlighet att lära känna förskolan och dess pedagoger på ett trygg och lugnt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Introduktionsperioden anpassas i samråd med personal och vårdnadshavare utifrån barnets behov vilket innebär att exempelvis längden kan variera. Efter introduktionsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med möjlighet till dialog om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Mer information om hur introduktionen genomförs erhålls av respektive förskola.

Kontaktuppgifter

E-post: askullen@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-613 06

Mobilnummer: 070-416 13 06 (endast för sms vid frånvaroanmälan)

Besöksadress:
Aprilgränd 9

Namn: Birgitta Margareta Rissve

Titel: Rektor förskola

E-post: birgitta.margareta.rissve@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?