Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Offentlig konst

Karlskoga kommun har en rik kulturskatt i form av olika konstverk. Tavlor utgör merparten men i vår utomhusmiljö finns många skulpturer och andra utsmyckningar.

Den offentliga konsten är platsbunden konstnärlig gestaltning eller utsmyckning inomhus eller utomhus som allmänheten har tillträde till, exempelvis allmänna lokaler, skolor, vård- och omsorgsboenden, gator, torg och parker. Det är ofta byggnadsanknuten konst som muralmålningar eller skulpturer på torg.

Konsten utgör en stor blandning av lokala, regionala och nationella konstnärer. En del är köpt och annat är donerat.

Karlskogas första konstdonation är "Morgon" (1940) av Oscar Antonsson som idag står på Alfred Nobels torg. Denna skulptur fanns tidigare inne på Borggården i dåvarande stadshuset, men flyttades när fastigheten blev privatägd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?