Till Karlskogas startsida

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Karlskoga kommun arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten i kommunen, bland annat genom att utforma stadens gator och trafikmiljöer på ett så säkert sätt som möjligt. Vi jobbar med hastighetsbegränsningar, hastighetssäkrade korsningar och gång- och cykelvägar separerade från biltrafiken.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi arbetar bland annat med följande trafiksäkerhetshöjande åtgärder:

  • Säkra skolvägar - vi bygger separerade gång- och cykelvägar, säkra överfarter mm
  • Sänkta hastigheter — i tätort där gående och cyklister rör sig tillsammans med fordon ska hastigheten inte överstiga 30 km/h.
  • Cirkulationsplatser — i en cirkulationsplats är risken för att skadas allvarligt, betydligt mindre än i en vanlig fyrvägskorsning.
  • Information och påverkan — vi kan inte bygga bort alla trafikfällor, utan människan har ett stort ansvar för hur man uppträder i trafiken. Vi försöker därför vara med i olika sammanhang för att på så sätt påverka trafikanter att visa hänsyn i trafiken och tänka efter före.
  • Trafiksäkerhetsrådet — vi stöttar den ideella förening som arbetar för en säkrare trafikmiljö bland annat genom att genomföra mörkerövningar, information i skolor, lyktgubbar med mera.

Hjälpte informationen på denna sida dig?