Till Karlskogas startsida

Gångfartsområde

I centrala Karlskoga har vi ett gångfartsområde. Syftet med ett gångfartsområde är att öka säkerhet samt framkomlighet för oskyddade trafikanter. Det innebär att du som fordonsförare har väjningsplikt mot gående och får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.

På Urbrinken i centrala Karlskoga, precis i anslutning till Alfred Nobels torg, är det gångfartsområde. Inom ett gångfartsområde är det meningen att alla trafikanter ska samsas, men all trafik sker på de gåendes villkor. Fordonstrafik så som bilar, mopeder och cyklar måste alltså visa hänsyn mot de gående.

Gångfartsområdet har utformats för att hastigheten naturligt ska sänkas, vilket bidrar till en mer trafiksäker miljö. På ett gångfartsområde kan du som fordonsförare stanna till på lämplig plats för att släppa av och plocka upp passagerare, eller lasta i och ur något ur bilen. Det är dock inte tillåtet att parkera på gångfartsområdet. Ett fordon som lämnar gångfartsområdet har också väjningsplikt gentemot andra anslutande vägar.

Bestämmelser för gångfartsområde finns i Trafikförordning (1998:1276).

Hjälpte informationen på denna sida dig?