Till Karlskogas startsida

Använda offentlig mark

Om du ska använda kommunens mark till exempelvis försäljning eller evenemang så måste du först söka tillstånd hos polisen. Det gäller exempel en gata, trottoar eller park

Polistillstånd krävs för:

  • Handel på offentlig plats, exempelvis gatukök och korvvagnsförsäljning
  • Uteservering
  • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
  • Placering av skylt, bord, scen
  • Placering av byggnadsställning, container eller skylift.

Ansökningsblankett hittar du hos Polisen. I Karlskoga kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter framgår mer detaljerat vad du får och inte får göra på Karlskoga kommuns mark.

Om du vill kontrollera om en plats är ledig ett visst datum kan du kontakta kommunens trafikenhet via Servicecenter, så kan de se om den tänka platsen är ledig eller inte.

Torghandel

Torghandel sker på följande tider:

  • Helgfri måndag - fredag 07.00-18.00
  • Lördagar 07.00 -15.00

Vill du boka plats eller har frågor om torghandel, kontakta kommunens servicecenter för mer information.

Avgift torgplats

Dagplatserna är 3 x 4 meter och kostar 150 kronor/dag, kostnad för el tillkommer.
Fast plats är 3 x 4 meter och kostar 1500 kronor/år, kostnad för el tillkommer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?