Till Karlskogas startsida

Storängsstrand – Södersolshöjden – del av Högåsen 2.139

Ärendenummer

SBN 2021-00201

Syfte

I samband med projektering av infrastrukturen inom nuvarande detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden har det uppdagats ett behov av att justera vissa kvartersgränser och byggrätter i planens västra del för att kunna skapa bättre dagvattenlösningar, få bättre anpassning till topografin samt att i ett läge utnyttja infrastrukturen mer optimalt genom att addera en mindre byggrätt. Förändringen påverkar endast mark som ägs av kommunen och som ännu inte är bebyggd.

Syftet är därför att ersätta en mindre del av gällande detaljplan för Högåsen 2.139 m.fl, Västra Möckelnstranden så att ovan beskrivna fördelar kan uppnås.

Planhandlingar

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 - 19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00 (Stängt lördagar i juli). Söndag stängt.
  • Samhälle och Serviceförvaltningens entré på Skrantahöjdsvägen 35, 691 42, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 07:30 -16:00. Fredag 07:30 – 14:00. OBS! Samhälle och serviceförvaltningen har stängt mellan 1 juli till 12 augusti 2024.

Ändringsförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Synpunkter senast 9 juli 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Kommunledningskontoret
Samhällsledningsavdelningen
Katrinedalsgatan 2-4
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2021-00201 eller detaljplanenamn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?