Till Karlskogas startsida

Beställning av nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan upprättas av kommunen och visar bland annat gällande fastighetsindelning, detaljplanebestämmelser, markhöjder och VA-ledningar.

Nybyggnadskartan används sedan av den som söker bygglov, som underlag för inritning av huskroppen. På kartan ska byggnaden ges föreslaget plan- och höjdläge samt förses med erforderliga mått för utstakning. Nybyggnadskartan skickas sedan vidare till respektive bygglovshandläggare. Kostnaden för en komplett nybyggnadskarta ligger på ungefär 7200 kronor.


Namnet på den fastighet som nybyggnadskartan ska omfatta

Eventuell adress till platsen där huset ska byggas
Önskat format på nybyggnadskartan, flerval är möjligt
Önskat format på nybyggnadskartan, flerval är möjligtKontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?