Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdatering 2023-10-05

Karlskoga kommun och samverkanspartnern NCC har tillsammans startat upp projekteringsarbetet för det nya badhuset.

Gruppbild på representanter som deltog vid referensgruppsmötet.

Representanter som deltog vid referensgruppsmötet.

I uppstartsskedet sker detta i form av möten tillsammans med de verksamheter och föreningar som är mest aktiva i badhuset idag. Representanter från Karlskoga simförening och Bofors simhoppsklubb, som är de huvudsakliga föreningarna som är verksamma i badhuset, var med på det senaste referensgruppsmötet. Längre fram kommer även andra föreningar att bli involverade. På detta sätt så lyfter vi fram behoven i ett större perspektiv och grupp.

Detta arbetet kommer nu att pågå fram till och med november, därefter förväntar vi oss att en så kallad programhandling finns att presentera för allmänheten, som visar slutprodukten i stora drag. Detaljerna sätts sedan under nästa skede, systemhandlingsprojektering.