Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdatering 2023-09-01

Bodetableringen beräknas från och med nästa vecka vara på plats. Det är i dagsläget sex stycken bodar som ställs upp på området.