Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdatering 2023-08-18

Arbetet på plats är igång med schaktning för fiber- och elanslutning till bodetableringen samt även för framtida byggarbetsplatser Nobelhallen och badhus.

Vår förhoppning och ambition är att i inledningen av september kunna ställa upp en bodetablering för projektkontor på tidigare angiven plats.