Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdatering 2023-05-22

Avtal har nu tecknats med NCC Sverige AB gällande renovering av Nobelhallen och byggnation av nytt badhus i Karlskoga.

Avtal för första fasen har tecknats för tre delar; renovering av Nobelhallen, byggnation av nytt badhus och parkeringslösning på området. Det inledande arbetet sätter i gång direkt där den första fasen startar med planering och projektering tillsammans med NCC för att ta fram alla underlag för projekten. När alla underlag är på plats och man känner sig nöjd med det kan kommunen sedan fatta beslut om att gå vidare med fas 2 som utgör själva utförandet.