Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Knattehuset i Linnebäck

Knattehuset är ett fristående familjedaghem som bedriver pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 12 år.

På Knattehuset arbetar dagbarnvårdare Nadja Koljonen. Knattehuset arbetar med vardagspedagogiken som grundidé tillsammans med matematik. Arbetssättet ska bygga på trygghet, lyhördhet, nyfikenhet och glädje.

Barnen på Knattehuset vistas i hemmiljö med lekrum, utegård samt egna skogsområden. Barnen serveras hemlagad mat utifrån säsong och årstid.

Knattehuset följer de Allmänna råden för familjedaghem samt skollagen. De utgår även ifrån Lpfö 98 i sitt arbete med barnen. Barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga kommun är de som gett tillstånd att öppna Knattehuset. Kommunen gör också kontroller och uppföljning för att garantera att regler och säkerhet följs enligt likvärdig verksamhet i kommunens regi.

Kontaktuppgifter

Knattehuset 0586- 72 23 50
Nadja Koljonen 070-373 90 03

Linnebäck Karlslund 450
69193 Karlskoga

Facebook: www.facebook.se/knattehusetlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2019-12-10