Till Karlskogas startsida
Planerat arbete
15 april - 28 juni

Vägarbete på Saravägen

VA-Bolaget i Karlskoga AB ska gräva för nya VA ledningar på Saravägen mellan Gunillavägen och väster ut mot Stolpetorpsvägen.

Avstäningen kommer att flyttas succesivt som jobbet framskrider.

Arbetet beräknas pågå mellan den 15 april och 28 juni 2024.