Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Servicemeddelanden

true true true true true true true true true true true
 1. 12 augusti 2022

  Tillfällig avstängning av Västra Rävåsgatan

  I samband med VA-arbete på Västra Rävåsgatan kommer gatan att stängas av vid nummer 56. Avstängningen kommer att vara 17-19 augusti.

 2. 10 augusti 2022

  Beläggningsarbete på Norrleden, delsträcka på Filipstadsvägen och Bergsmansgatan

  Den 11 augusti börjas arbete med att fräsa sträckorna som är markerade i bilaga 3. Trafiken kommer att regleras med trafikvakter, under tiden detta

 3. 05 augusti 2022

  Naturvård av bostadsnära skogsområden

  Vecka 32 startar arbetet med naturvård av våra bostadsnära skogsområden i de östra delarna i Karlskoga. Det innebär gallringar för att gynna tillväxt

 4. 04 augusti 2022

  Byggande av gång- och cykelväg vid Lötgatan

  Karlskoga kommun kommer att påbörja arbetet med byggande av gång- och cykelväg vid Lötgatans sydöstra sida. Arbetet beräknas starta under vecka 32 och

 5. 11 maj 2022

  Byggnation Storängstrand-Finnebäck

  Just nu pågår en byggnation av infrastruktur för ett nytt bostadsområde, Storängstrand-Finnebäck. Under byggnationen kan framkomligheten variera.

 6. 15 mars 2022

  Nobelstadions passage avstängd under renovering

  Gång-, cykel- och motorburen trafik hänvisas till Filipstadsvägen och Norrleden, under tiden markarbeten pågår utanför Nobelstadion. Den 28 mars 2022

 7. 21 december 2020

  E18, Ekebykorset

  Trafikverket bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. För mer information och