Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Servicemeddelanden

true true true true true true true
  1. 15 mars 2021

    Genomfart av tung trafik förbjuden på Filipstadsvägen

    Från och med den 10 mars är det förbjudet med genomfartstrafik för tung trafik på Filipstadsvägen i Karlskoga. Förbudet gäller genomfartstrafik till

  2. 21 december 2020

    E18, Ekebykorset, Karlskoga

    Trafikverket bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. . Bygget förväntas stå