Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Näringslivsservice

Hos Karlskoga Näringsliv & Turism kan du få information och rådgivning om allt som rör ditt företag såsom nyetableringar, lokaler, affärsutveckling, hjälp att hitta olika stöd och finansiärer, myndighetskontakter med mera.

Välkomna att kontakta Karlskoga Näringsliv & Turism när du har frågor som rör allt från nyetableringar till hjälp med myndighetskontakter!

Följande organisationer är på ett eller annat sätt involverat i arbetet kring näringslivet i Karlskoga kommun.

BRO - Business Region Örebrolänk till annan webbplats

Örebro Business Region är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag.

Region Örebro länlänk till annan webbplats

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Deras uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. De arbetar bland annat med frågor inom Näringslivsutveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat och Trafik och samhällsplanering.

Möckelnföretagenlänk till annan webbplats

Målsättningen med företagarföreningen Möckelnföretagen är att via samverkan mellan över 300 medlemsföretag, regionens olika aktörer och nätverk inom östra Värmland främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt.

IUC Stål & Verkstadlänk till annan webbplats

IUC Stål & Verkstad ägs och styrs av värmländsk industri. Fokus ligger på behoven hos våra medlemmar, det vill säga de små och medelstora industriföretagen. Det kan till exempel vara utveckling inom kompetensförsörjning, marknadsföring, digitalisering, finansiering, robotisering, affärs- och produktutveckling. Utifrån deras behov startar vi och driver projekt, aktiviteter och program som utvecklar innovationsförmågan och skapar konkurrenskraft hos företagen.

Uppdaterad 2019-05-13