Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Näringslivsservice

Följande organisationer är på ett eller annat sätt involverat i arbetet kring näringslivet i Karlskoga kommun.

BRO - Business Region Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örebro Business Region är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag.

Hos BRO finns också Timbanken som är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på. Timbankskompassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger dig vägledning.

Region Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Deras uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. De arbetar bland annat med frågor inom Näringslivsutveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat och Trafik och samhällsplanering.

Möckelnföretagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målsättningen med företagarföreningen Möckelnföretagen är att via samverkan mellan över 300 medlemsföretag, regionens olika aktörer och nätverk inom östra Värmland främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt.

Marknadsplats Karlskogalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marknadsplats Karlskoga jobbar för att utveckla en attraktiv mötesplats för handel, upplevelser och tjänster i Karlskogas stadskärna. Detta görs i samverkan med kommun, handel, fastighetsägare och övrigt näringsliv för att utveckla Karlskogas stadskärna till en attraktiv plats mötesplats.

VBIFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VBIF, Västra Bergslagens Industriförening, verkar inom Västra Bergslagen, med målet att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för större, tillverkande industriföretag inom regionen. Verksamheten i VBIF har koncentrerats till tre områden: 

  • skola, utbildning och kompetens
  • företagsklimat, boendefrågor och boendeattraktivitet
  • innovationer och utveckling

Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!

Stockholm Business Alliance - SBAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholm Business Alliance är ett unikt kommunsamarbete. Det är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Från Örebro län deltar Karlskoga och Örebro i samarbetet.

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma vision är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Uppdaterad 2020-10-26