Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Hur fungerar en kommun?

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Kommunen ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns i Karlskoga, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol. Dessutom ansvarar kommunen för gator, trafik och renhållning i området. Karlskoga kommun arbetar även mycket med kultur och nyföretagande.

Politisk organisation

Kommunens organisation är politiskt styrd och indelad i olika nämnder med olika ansvarsområden, till exempel folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstemannen är kommundirektören.

Den politiska ledningen i Karlskoga kommun utgörs av kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten.    

Skatt

Medborgarna som bor i en kommun betalar skatt till kommunen. I Karlskoga är skattesatsen 34,11%. Pengarna används exempelvis till arbete med förskolor, skolor, äldreomsorg och underhåll av gator och vägar. Det finns verksamheter som en kommun, enligt lag, måste kunna erbjuda sina invånare. Skatten från dig som kommuninnevånare används för att finansiera kommunens verksamhet.

Det här måste kommunen erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
 • Konsumentrådgivning
Uppdaterad 2016-10-21