Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dagvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator och parkeringsplatser via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar eller reningsverk.

Problem​ och risker med dagvatten

Dagvattnet från vägar, parkeringar och industrier för med sig föroreningar i form av bland annat olja och tungmetaller. I de flesta fallen i Karlskoga går dagvattnet helt orenat direkt ut i sjöar och vattendrag vilket kan påverka växt och djurlivet negativt.

En stor mängd dagvatten kommer även från takavvattningen från villor och andra byggnader. Även om detta dagvatten inte är lika förorenat så ställer de stora mängderna till problem och kan orsaka till exempel översvämningar.

Åtgärder​

En lösning är så kallat "Lokalt omhändertagande av dagvatten" LOD, vilket betyder att dagvattnet tas om hand där det uppkommer. En vanlig åtgärd för exempelvis husägare är att koppla bort stuprören så att vattnet leds ut på tomten istället.

Uppdaterad 2020-10-16