Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Detaljplanering

När någon vill bygga något eller använda mark och byggnader för ett visst ändamål är det detaljplanen som styr vad som får göras. Detaljplanen bestämmer bland annat vad som får byggas inom ett mindre geografiskt avgränsat område och hur det som byggs får se ut.

En detaljplan gäller alltid tills den ersätts med en ny detaljplan eller upphävs.

En laga handling

Detaljplanen är, till skillnad från översiktsplanen, en laga handling som måste följas. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om att anta detaljplaner, men i principiella ärenden är det istället kommunfullmäktige som fattar beslutet.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är i princip en förenklad form av detaljplan, men begränsad att reglera ett fåtal funktioner. De kan till exempel användas för att reservera ett visst område för en framtida vägsträckning, att förhindra ytterligare bebyggelse i känsliga områden, att ändra bygglovkrav för exempelvis ett befintligt industriområde. Med områdesbestämmelser kan inga byggrätter skapas. Denna handläggningsform används sällan i Karlskoga.

Uppdaterad 2019-12-05