Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avfallstrappan

Tyck till om avfallsplanen

Mellan den 9 januari och den 6 februari har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget till avfallsplan och föreskrifter för Karlskoga kommun. På den här sidan hittar du avfallsplanen i sin helhet. Den finns också tillgänglig under utsällningsperioden på Karlskoga Bibliotek där det också är möjligt att lämna in synpunkter.

Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan ska beskriva hur kommunen vill utforma avfallshanteringen för kommuninvånarna och i viss mån företagen i kommunen. Planen ska ta hänsyn till nationella, regionala och eventuella lokala miljömål. Den ska innehålla mål för insamling och behandling av avfallet, mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas samt mål om hur nedskräpningen ska minska.

Till avfallsplanen kopplas kommunala ”lagar”, så kallade föreskrifter som beskriver mer i detalj hur avfallshanteringen ska ske i kommunen, till exempel hur ofta sopor ska hämtas hemma hos dig och hur du ska sortera olika sorters avfall.

Avfallsplanens övergripande målområden är:

  • A1 Minska avfallet och nedskräpningen
  • A2 Avgifta kretsloppet
  • A3 Utnyttja avfallet som resurs
  • A4 Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshantering

Tanken med målen i planen är att de ska styra mot ökat återbruk och en bättre källsortering av främst hushållsavfall. Ökat återbruk minskar resursförbrukningen i samhället. Bättre källsortering innebär bättre resurser i form av mer och renare avfallsfraktioner som lättare kan återvinnas. Bättre källsortering innebär även renare bränslen till förbränning och mindre andel avfall som behöver deponeras.

Hur vill du hantera ditt avfall i framtiden?

Följande dokument kan du under perioden 9 januari - 6 februari lämna synpunkter om:

Förslag till avfallsplanPDF

Förslag till avfallsföreskrifterPDF

Synpunkter på avfallsplanen och föreskrifterna kan lämnas via telefon eller e-post till:

Jasmine Delin
0586-619 32
miljosamordning@karlskoga.se

Synpunkter kan även skickas via post till:

Karlskoga kommun
Att: Jasmine Delin
Samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Uppdaterad 2020-07-27

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E‑post: info@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun Fakturera oss

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook