Till Karlskogas startsida

Vilket stöd finns?

Alla barn är olika och en del barn har behov av stöd eller anpassning för att kunna delta i förskole- och skolverksamheten. Här finns några av de områden som barn kan behöva hjälp med.

Stödfunktioner

Gryningen är en verksamhet inom kommunens individ- och familjeomsorg som riktar sig till späd- och småbarnsfamiljer som har svårigheter i samspelet mellan förälder och barn. Arbetet utgår ifrån vad du som förälder beskriver som svårt och vad du vill ha hjälp med.

Satelliten är en grupp inom kommunens individ- och familjeomsorg och arbetar med förebyggande socialt arbete för barn och ungdomar genom rådgivning. Kontakten är frivillig, kostnadsfri och du kan vara anonym. Du kan få telefonrådgivning eller beställa tid för besök.

Hjälpte informationen på denna sida dig?