Till Karlskogas startsida

Om arkiven

Karlskoga kommun- och föreningsarkiv vårdar och bevarar unika handlingar som berättar om Karlskoga förr och nu.

Det är möjligt tack vare arkiven från byggnadsnämnden, skolorna, idrottsföreningarna, de politiska partierna, kulturföreningarna och många fler.

Här kan du få kopior av betyg, hjälp med din släktforskning, få fram information från socialtjänstens arkiv och mycket mer. Vi har arkiv efter drygt 150 kommunala verksamheter och över 900 enskilda arkiv såsom föreningar, organisationer och gårds- och personarkiv och informationen fylls ständigt på. Hos oss kan du dessutom bläddra i Karlskoga tidning från slutet av 1800-talet fram till 1999. I vårt arkiv i Karlskoga centrum finns drygt 1800 hyllmeter handlingar.

Folkrörelsearkivet / Föreningsarkivet

Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är mycket viktigt för föreningar såväl som för offentliga myndigheter och privatpersoner. Ett väl fungerande arkiv sparar både tid, kraft och pengar. Vi kan hjälpa dig att reda ut vad som bör sparas och vad som kan kastas utan att betydelsefull information går förlorad. Har du några frågor eller funderingar går det givetvis bra att kontakta oss så hjälper vi dig och din förening. Hos oss kan du sedan bevara materialet kostnadsfritt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?