Till Karlskogas startsida

Melkavägen 9

Boendet på Melkavägen är ett särskilt boendet för personer med funktionsnedsättning och har funnits sedan januari 2010.

Alla på Melkavägen strävar efter ett arbetssätt som baseras på en helhetssyn, där ansvar och respekt för varandra, detta för att kunna skapa ett hem där alla mår bra.

En öppen dialog mellan personal och boende, där medbestämmande, ta till vara på styrkor, kunskaper och självbestämmande är skapar en god miljö och ett trevligt boende.

Exempel på aktiviteter de boende deltar i är utflykter och promenader, sång- och musikstunder, matlagning med mera.

Kontakta ansvarig enhetschef om du vill ha mer information om boendet. Enhetschefen nås via kommunens Servicecenter vardagar under kontorstid.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0586-620 82

Besöksadress: Melkavägen 9

Enhetschef nås kontorstid via servicecenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?