Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Omsorg & hjälp

Text

Orosanmälan

Gör en orosanmälan om du misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa.

Stöd vid våld i nära relation

Hos oss kan du få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Kontaktservice

Kontaktservice bryter ensamhet och skapar engagemang och glädje för äldre.