Till Karlskogas startsida

Trygghetsundersökning 2024

En hand som håller i en mobiltelefon, på skärmen visas ett sms med länk till trygghetsundersökningen.

I sms:et finns en länk för att delta i undersökningen. Den ska starta med "https://url.ip1.net/" och följs sedan av en bokstavs- och sifferkombination som är unik för varje mottagare.

Mellan 3 - 17 juni genomför Karlskoga kommun en trygghetsundersökning. Om du fått ett meddelande på din telefon där du blivit inbjuden att delta i en enkät, betyder det att du är en av de slumpmässigt utvalda invånarna i Karlskoga som fått möjligheten att svara på frågor om trygghet.

Syftet med att genomföra undersökningen för att ta reda på hur trygga eller otrygga karlskogaborna känner sig i sitt bostadsområde och om det finns viss platser där man känner sig särskilt otrygg. Resultatet av undersökningen kommer att användas som underlag när vi ska prioritera var vi ska göra trygghetsskapande insatser.

Vem kan delta i undersökningen?

Undersökningen som genomförs mellan 3-17 juni skickas slumpmässigt ut till människor i Karlskoga som är mellan 16-84 år. Du som blivit utvald får ett sms från oss med en länk till undersökningen. Ditt deltagande är viktigt i arbetet med att göra Karlskoga tryggare.

Du kan endast svara på undersökningen en gång och du kan inte låta någon annan svara i ditt ställe. Det tar cirka 5-10 minuter att svara på undersökningen. Om du får en påminnelse om att besvara enkäten innebär det att du ännu inte svarat på hela enkäten eller glömt att skicka in den. Det är helt frivilligt att svara på undersökningen och du kan avbryta när du vill.

Om du inte vill svara på enkäten klickar du på länken där du avböjer deltagande. Om du väljer att avböja så får du inga påminnelser.

Vanliga frågor och svar

Är någon av länkarna i SMS:et riskfyllda?
Nej, en länk går till enkäten, en till en kommunwebbsida som beskriver undersökningen och en länk man kan klicka på där man avböjer deltagande. Om man klickar på avböj får man inga påminnelser.

Vad är syftet med undersökningen?
Du kan läa mer om syftet med undersökningen på www.karlskoga.se/trygg2024.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – tex med dator eller surfplatta?

Ja, du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i vilken webbläsare som helst och kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara!?
Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?
Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?
Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?
Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Hur länge pågår undersökningen?
Den pågår under två veckor. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i SMS:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.

Varför får just jag denna inbjudan/detta SMS?
Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år i din kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?
Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Vem kan jag prata med som är ansvarig i kommunen för undersökningen?
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Hantering av personuppgifter

Så behandlas personuppgifter i genomförandet av undersökningen

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 4 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 4 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun.

Kommunens dataskyddsombud nås via Karlskoga kommuns servicecenter på telefon 0586-610 00 eller via följande e-postadress: dataskyddsombud@karlskoga.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?