Till Karlskogas startsida

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en mötesplats för kommuninvånare som behöver stöd vid en kris eller andra samhällsstörningar.

I Karlskoga kommun pågår ett arbete att skapa flera trygghetspunkter som kan aktiveras vid en kris eller samhällsstörning.

Trygghetspunkter är tänkt som fasta lokaler som redan finns i kommunen.

En trygghetspunkts syfte

Trygghetspunkternas syfte är att fungera som en mötesplats, för information mellan myndigheterna och de boende, vid en krissituation. Genom att finnas lokaliserade ute bland människorna, ökar möjligheten till informationsutbyte och kunskap om förhållandena i just den delen av kommunen, något som är viktigt i en krissituation.

Vid en trygghetspunkt ska, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare kunna erbjudas aktuell information, värme, enklare sjukvård, krisstöd, vila och dryck. Från trygghetspunkten kan kommuninnevånare också larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Trygghetspunkterna kan aktiveras vid:

  • långvarigt elavbrott
  • värmeavbrott
  • avbrott eller störningar i elektronisk kommunikation
  • vattenavbrott
  • större olyckor eller katastrofer

Hjälpte informationen på denna sida dig?