Till Karlskogas startsida

Ändring av Områdesbestämmelser - Nobelverken

Samråd

Ärendenummer

SBN 2016-00382

Samrådstid

6 maj - 20 maj 2024

Bestämmelseområde

Bestämmelseområdet ligger i Karlskogas norra delar.

Syfte

Huvudsyftet med ändring av områdesbestämmelser (ÄOB) är att uppdatera områdesbestämmelserna gentemot aktuella lagstiftningar, för att inte drift eller utveckling inom området ska motverkas.

Handlingar

Fastighetsförteckning kan lämnas ut på begäran.

Synpunkter senast 20 maj 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och Serviceförvaltningen
Plan och Geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd av områdesbestämmelserna senast 20 maj 2024 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta områdesbestämmelserna.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- områdesbestämmelsernas ärendenummer SBN 2016-00382 eller områdesbestämmelsernas namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga områdesbestämmelserna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?