Till Karlskogas startsida

Ändring av Detaljplan för Spoven 1 norr, mfl.

Ärendenummer:

SBN 2020–00257

Planområde

Planändringsområdet är cirka 4000 kvadratmeter stort och omfattar del av fastigheten Bregården 2:31 samt Spoven 1. Planområdet är beläget i centrala Karlskoga.

Syfte

Syftet med planändringen är att hålla planen aktuell genom att justera bestämmelserna för att möjliggöra en mer flexibel byggrätt samtidigt som tillräcklig reglering säkerställs för att uppnå syftet med den ursprungliga planen; stadsmässig bebyggelse med en kombination av bostäder, kontor och centrumverksamheter.

Status

Samråd 1 juli 2024 - 15 juli 2024

Handlingar

Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 362.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Informationsbrev Öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta servicecenter

info@karlskoga.se

0586-610 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?