Till Karlskogas startsida

Mars - första väggarna resta

Byggarbetare som reser väggar på en byggarbetsplats.

Väggarna reses på första planet på hus 1.

Under veckan har väggarna börjat resas på det första planet på hus 1.

Bild tagen från luften på byggområdet för det nya vård- och omsorgsboendet.

Från luften börjar man se vård- och omsorgsboendet ta form.