Till Karlskogas startsida

Januari - tornkranen på plats

En byggarbetsplats för det nya vård- och omsorgsboendet taget från luften.

Bilden visar hur byggarbetsplatsen såg ut under januari när den stora tornkranen kommit på plats.

Nu har den stora tornkranen ställts på plats som kommer att användas under bygget av vård- och omsorgsborndet Villa strå.