Till Karlskogas startsida

Uppdatering januari

En byggarbetsplats för det nya vård- och omsorgsboendet taget från luften.

Bilden visar hur byggarbetsplatsen såg ut under november.

Just nu pågår arbeten med att bygga vägar, gräva ned ledningar för el, vatten och avlopp samt även mycket schakt och flytt av berg och jordmassor.

Det är en utmanande resa där vi kämpar mot både kyla och snö, men man börjar nu kunna skönja hur den framtida markplaneringen kommer att se ut.

Strax före jul så gjöt vi kranfundamenten till projektets stora tornkran som kommer att resas under vecka 3.

Under veckan kommer vi även att få de första större leveranserna av material till grundplattan

Arbetet med grundplattan påbörjas vecka 4 och kommer att pågå fram till semestern i juli.