Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mycket spännande på gång i parken

Uppdatering 2023-09-27. Just nu händer det mycket i den blivande aktivitetsparken.

Parkeringsytan har blivit asfalterad med växter som har planterats runt omkring. Klätterstenarna, regnbågsentrén och stommarna till linbanan har ställts på plats. Grillhuset börjar få tak, som framöver kommer skydda mot solen under fina dagar.

Grillhus som till hälften är utan tak.

Taket monteras på grillhuset.

Stålbågar i regnbågsform i olika färger.

En färgglad entré in till aktivitetsparken har kommit på plats.

Nyasfalterad parkeringsplats.

Parkeringsplatsen har nyligen blivit asfalterad.

Stålställning för linbana. På marken finns spån som ska vara mjuk om någon landar där.

Stommen till linbanan.