Till Karlskogas startsida

Uppdatering 2023-11-29

Arbetet med den nya träningsskolan fortsätter och lokalerna börjar ta form.

Just nu pågår ett arbete både invändigt och utvändigt på arbetsplatsen. Lokalerna kommer att innehålla olika typer av rum som är anpassade för verksamheten, så som klassrum, grupprum, ateljé och rörelserum. Utemiljön börjar också komma på plats med lekutrustning så som gungor och sandlåda.

Slutbesiktning och färdigställande av lokalerna är satt till början av april och överlämning till verksamheten är planerat till i maj 2024.

Rektor och projektledare står inomhus på byggarbetsplatsen.

Josefin Cannehag, rektor för anpassad grundskola och Sebastian Pisoni, projektledare går en rundtur på byggarbetsplatsen.

Ett av rummen på den nya anpassade träningsskolan som just nu är byggarbetsplats med kablar som hänger i taket.

De nya lokalerna börjar ta form.

Lekutrustning på den blivande skolgården.

Lekutrustning börjar komma på plats på skolgården.

Fasaden på nya bygganden för anpassad grundskola.

Träfasad på den nya träningsskolan.