Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdatering 2023-06-28

Just nu pågår arbete i projektet Nobelhall och Badhus med att sätta tidsplanen för fas 1.

I fas 1 sker arbete för att tydliggöra när alla delar i projekten ska vara på plats framåt. Vi handlar även upp konsulter inom olika specifika områden, så som arkitekt, konstruktör, akustik och brand.

Samtidigt pågår också planeringsarbete för att kunna etablera oss med ett projektkontor på plats vid Nobelområdet, förhoppningen är att kunna finnas på plats i en etablering till början av september. Under sommaren kommer det att ske schakt och grävarbeten ute vid Nobelhallen mellan hallen och parkeringsytan för att projektets etablering ska kunna ansluta el samt vatten och avlopp.

Av de tre projekten (Nobelhallen, nytt badhus och parkeringslösning på Nobelområdet) så är Nobelhallen först ut. Det nya badhuset och parkeringsytorna kommer tätt därefter och produktionen ska sedan gå parallellt.

Vi återkommer med mer information under augusti och september.