Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Tidigare stipendiater

2019

Stipendiet tilldelas Kördelux, Göran Sundmar och Sture Ström.

Motivering för Kördelux
Kördelux är en kör för personer med funktionsnedsättning. Kören har deltagit i många konserter och arrangemang - både egna och i samarbete med andra. Deltagarna har hela tiden utbildats i kultur, främst sång och musik. Inför nästa stora samarbetsprojekt som är med Svenska Kammarorkestern i en konsert under våren 2020 kommer körmedlemmarna att utbildas i en helt ny genre nämligen klassisk musik.

Kultur- och föreningsnämndens stipendium 2019 tilldelas Kördelux för att visa att alla i vårt samhälle har rätt till kultur.

Motivering för Göran Sundmar
Göran är en eldsjäl som brinner för att bevara historien om Karlskoga och Bofors. Han är ordförande i Bofors Luftvärnsförening och hans kunskap och hans företagsamhet har till exempel resulterat i att Tuggen-området i Karlskoga numera är framgrävt och synligt för besökare. Han är även engagerad i Bofors industrimuseum och gör sitt yttersta för att rädda historiska föremål och områden i Karlskoga. Han har även vid ett flertal tillfällen delat med sig av sin kunskap genom föreläsningar i olika sammanhang i Karlskoga.

Kultur- och föreningsnämndens stipendium 2019 tilldelas Göran Sundmar som med stor energi och stort intresse har bidragit till att göra Karlskoga och Bofors industrihistoria känd och bevarad.

Motivering Sture Ström
Sture arbetar med stort engagemang i det tysta. Genom sin amatörforskning och sitt stora intresse för det lokalhistoriska har han under många år samlat in och sammanställt värdefull information om Karlskoga, till nytta både för intresserade nu och i framtiden. Förutom de specifika områden han har bedrivit forskning inom, som har genererat en hel del artiklar, sammanställningar och PM, har han även nedtecknat en gedigen kronologisk händelselista för Karlskogas historia, från 1500-talet till nutid.

Kultur- och föreningsnämndens stipendium 2019 tilldelas Sture Ström som med stort arbete och engagemang gjort en välgärning för det lokalhistoriska och för kulturarvet.

 • 2018 Ung Teater Karlskoga
 • 2017 Ulrika Knape Lindberg och Mathz Lindberg
 • 2016 Maria Barsoma, Bofors gymnastikförening & Marcus Lindqvist, tränare KIB
 • 2015 Marie Johansson Gadde & Åsa Karlström.
 • 2014 Emil Lundkvist & Ann-Britt Nyqvist.
 • 2013 Gôrskôj
 • 2012 Karlskoga modellflygklubb
 • 2011 KarlskogaSkateboardförening
 • 2010 Svarta Galten
 • 2009 Marcus Carlsson, regissör
 • 2008 Teater Nolby
 • 2007 Karlskoga Baseboll Bats
 • 2006 Karlskoga Filmstudio
 • 2005 Ulf Engström, STF & Marcus Nowak, slagverksmusiker.
 • 2004 Elisabeth Björkgren, Bengt Schön, BodaBorg & Stig Gustafson, musikdirektör.
 • 2003 Petra Larsson, Bågskytte & Karin Öman Hembygdsföreningen
 • 2002 Granbergsdals byalag
 • 2001 Mike Luff, Gelleråsens Motorstadion
 • 2000 Teaterföreningen Lyset
 • 1999 Berndt Jonsson & Anna Lindberg
 • 1998 Håkan Enoch & Lars-Erik Olsson, SagaBio
Uppdaterad 2020-01-24