Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ekonomiskt bistånd

Den som inte själv kan försörja sig har rätt att söka ekonomiskt bistånd från den kommun personen är skriven i.

I första hand ska du själv betala dina utgifter och omkostnader genom egna inkomster, såsom lön eller att sälja sådant som kan lösa din ekonomiska situation, till exempel en bil eller båt. Ekonomiskt bistånd ska träda in när andra bidrag, så som sjukpenning, aktivitetsstöd, sjukersättning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd med mera, inte räcker till.

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år eller avslutat gymnasieskola, högst 21 år.

Ansök om ekonomiskt bistånd via via E-tjänst

 1. Innan du kan använda e-tjänsten måste du ha haft minst ett möte med en handläggare.
 2. Saknar du handläggare behöver du ta kontakta med oss inom tre arbetsdagar från att ansökan är skickad: 0586-612 30, måndag-fredag 8.30-9.30.
 3. För att kunna ansöka via e-tjänsten krävs att du (och om du har en partner att denne) har en e-legitimation, till exempel mobilt bank-ID.

Du behöver inte lämna in handlingar så som kvitton, fakturor eller kontoutdrag men ha alla dina handlingar i ordning då du vid en eventuell kontroll kan behöva skicka in dem. Vid en kontroll måste du kunna styrka dina uppgifter med ditt underlag.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

För att ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du kommunen, antingen via telefon, mejl eller ett besök.

I det här skedet får du grundläggande information och vi kan också svara på frågor. Vill du sedan ansöka om försörjningsstöd bokar vi in en tid för ett möte. Vid mötet går vi genom om du har rätt till försörjningsstöd. Vi går tillsammans genom din ekonomi som måste intygas med till exempel utdrag och från banken och skattemyndigheterna. Vilka utdrag just du ska ta med får du veta vid den första kontakten.

Du och din handläggare kommer också att göra upp en handlingsplan för att du så snart som möjligt ska kunna försörja dig och din familj själv. Handläggaren kommer efter detta fatta beslut om du får ekonomiskt bistånd eller inte.

Handlingsplan, eget ansvar och socialtjänstens uppdrag

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du aktivt arbeta för att så fort det går uppnå egen försörjning, genom till exempel arbete eller studier.

Alla som får rätt till ekonomiskt bistånd får också en handlingsplan. Handlingsplanen skrivs tillsammans med handläggaren är individuell. Målet med planen är alltid detsamma: att du snabbast möjligt själv kunna försörja sig.

Om du har svårigheter med att klara något av det som finns inskrivet är det din handläggares uppgift att stötta dig. Det kan till exempel vara stöd i kontakten med myndigheter, som att finnas till hands vid ett telefonsamtal eller följa med på ett möte. Tanken med handläggarens stöd är att det ska underlätta så att du så snart som möjligt ska klara din egen försörjning.

Att inte följa planen kan ge avdrag på ekonomiskt bistånd eller att det ekonomiskt bistånd helt avslås.

Så räknar vi

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning av ekonomiskt bistånd kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. När vi räknar ut summan räknar vi alltid hela hushållets inkomster och utgifter.

Om du är gift eller sambo räknar vi med bådas inkomster och utgifter. Ditt hushålls behov av ekonomiskt stöd får du genom att lägga ihop riksnormens belopp för alla dina familjemedlemmar med de andra skäliga kostnaderna som ni har (till exempel hyra och el).

Inkomster som påverkar

I utredningen om ekonomiskt bistånd tas också hänsyn till dina tillgångar, till exempel pengar på banken, egen fastighet, bil, aktier och obligationer.

De inkomster som påverkar det försörjningsstödet är exempelvis:
Lön, A-kassa, aktivitetsstöd, studiemedel, pension, skatteåterbäring, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, etableringsersättning med flera.

Hur mycket ekonomiskt stöd kan jag få?

Varje år beslutar regeringen om riksnormens storlek. Hos handläggare på socialförvaltningen eller på socialstyrelsen.se kan du ta reda på innevarande års riksnorm.

Tystnadsplikt och socialregister

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till andra personer. Detta gäller även mot din familj om du är över 18 år.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd så registreras du i socialregistret och en personakt skapas för dig. I personakten förs journalanteckningar som du har rätt att begära ut och läsa. Socialregistret får bara användas av personal inom socialtjänsten samt för statistikuppgifter. Vissa andra myndigheter har också enligt lag rätt att ta del av uppgifterna.

För vad kan du få ekonomiskt stöd?

 • Mat och dryck
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Tv-avgift
 • Hyra
 • Fackavgift
 • A-kassa
 • Barnomsorg
 • Arbetsresor
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Akut tandvård
 • Läkarvård
 • Medicin på recept
 • Flytt
 • Begravning
 • Hälso- och sjukvård
 • Spädbarnsutrustning
 • Tandvård

Innan till exempel inköp eller ett tandläkarbesök eller är det bra att vända sig till sin handläggare eftersom det måste utredas om man kommer få hjälp med kostnaden.

Uppdaterad 2019-04-22