Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avgifter för vård och omsorg

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet.

Betala gärna med autogiro

AutogiroblankettPDF

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende.

2020 är maxtaxan 2 125 kronor per månad och person. Avgiften kan heller aldrig överstiga 390 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 5 339 kronor per månad om du är ensamstående och 4 512 kronor vardera för makar. Om inte så minskas hemtjänstavgiften.

Värt att notera är att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan.

Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Möjlighet till stöd

För den som fyllt 65 år och har låg pension finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten. Läs mer här.

Avgifter för vård och omsorg 2020

Dagverksamhet, kost

84 kronor

Dagverksamhet, lunch

65 kronor

Kost korttids- och växelvård

134 kronor

Lunch

78 kronor styck

Vårdboende, kost

4 042 kronor per månad

Matlåda

72 kronor

Resor dagverksamhet

41 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

390 kronor/timme, max 2 125 kronor i månaden

Trygghetslarm

360 kronor per månad, makar 392 kronor

Trygghetslarminstallation

360 kronor

Resor, dagverksamhet

41 kronor enkel resa, alternativt 500 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 125  kronor i månaden

Kommunal hälso- och sjukvård

100 kronor/tillfälle, max 2 125 kronor i månaden

 

Uppdaterad 2020-01-14