Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avgifter för vård och omsorg

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet.

Betala gärna med autogiro

AutogiroblankettPDF

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende.

2019 är maxtaxan 2 089 kronor per månad och person. Avgiften kan heller aldrig överstiga 380 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 5 249 kronor per månad om du är ensamstående och 4 435 kronor vardera för makar. Om inte så minskas hemtjänstavgiften.

Värt att notera är att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan.

Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Möjlighet till stöd

För den som fyllt 65 år och har låg pension finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten. Läs mer här.

Avgifter för vård och omsorg 2019

Dagverksamhet, kost

82 kronor

Dagverksamhet, fika

27 kronor

Dagverksamhet, lunch

65 kronor

Kost korttids- och växelvård

131 kronor

Kupongpris frukost

32 kronor styck

Kupongpris lunch

65 kronor styck

Vårdboende, kost

3 940 kronor per månad

Matlåda

67 kronor

Resor dagverksamhet

40 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

380 kronor/timme, max 2089 kronor i månaden

Trygghetslarm

350 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 089  kronor i månaden

Uppdaterad 2019-11-05