Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

I april: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Äldre, vård och omsorg

Du som är äldre i Karlskoga kommun ska få det stöd och den hjälp som du behöver för att kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Kommunens mål är att alla äldre ska få en bra, trygg och värdig omsorg.

Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte klarar av själv. I första hand ges hjälpen i ditt hem. Om du inte kan bo kvar i ditt hem längre trots det stöd som du kan få där kan du få en plats på särskilt boende, till exempel vård- och omsorgsboende.

Kommunen har olika insatser att erbjuda när det gäller stöd både i och utanför hemmet. Många av insatserna behöver du ansöka om för att få ta del av. En biståndshandläggare gör en bedömning utifrån ditt behov och livssituation. Bedömningen är alltid individuell och utgår från dina behov. Biståndshandläggarna når du via kommunens servicecenter.

Lagen som styr omsorgen om äldre kallas för socialtjänstlagen (SoL).

Här kan du läsa mer om de olika insatser och verksamheter som finns för att ge dig som äldre förutsättningar att bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Du kan också få mer information, råd och tips genom att ringa eller besöka kommunens servicecenter.

Uppdaterad 2020-02-04