Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Äldre, vård och omsorg

Du som är äldre i Karlskoga kommun ska få det stöd och den hjälp som du behöver för att kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Kommunens mål är att alla äldre ska få en bra, trygg och värdig omsorg.

Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte klarar av själv. I första hand ges hjälpen i ditt hem. Om du inte kan bo kvar i ditt hem längre trots det stöd som du kan få där kan du få en plats på särskilt boende, till exempel vård- och omsorgsboende.

Kommunen har olika insatser att erbjuda när det gäller stöd både i och utanför hemmet. Många av insatserna behöver du ansöka om för att få ta del av. En biståndshandläggare gör en bedömning utifrån ditt behov och livssituation. Bedömningen är alltid individuell och utgår från dina behov. Biståndshandläggarna når du via kommunens servicecenter.

Lagen som styr omsorgen om äldre kallas för socialtjänstlagen (SoL).

Här kan du läsa mer om de olika insatser och verksamheter som finns för att ge dig som äldre förutsättningar att bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Du kan också få mer information, råd och tips genom att ringa eller besöka kommunens servicecenter.

Olika boendealternativ för äldre i Karlskoga

Seniorboende

Seniorbostäder är för personer som har fyllt 65 år och inte ha några hemmavarande barn. Om du har ett stort behov av en seniorbostad finns möjlighet att få förtur. Läs mer om det här

Karlskogahem har seniorbostäder på flera adresser i Karlskoga. Läs mer om Karlskogahems seniorbostäder.länk till annan webbplats

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. Läs mer om korttidsboende här.länk till annan webbplats

Vård- och omsorgsboenden, även kallat äldreboende

Vård- och omsorgsboenden är till för personer med stort behov av vård och omsorg, som behöver vård- och omsorg dygnet runt. Behovet ska vara så omfattande att vården och omsorgen inte kan ges i hemmet på ett bra sätt. Behovet kan grunda sig i demens, annan sjukdom eller ålderdom.

Något kösystem finns inte, det är enbart individens behov som styr om man får en plats. Läs mer om kommunens vård- och omsorgsboenden.länk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-08-14