Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

E-tjänster - Bygga, bo, miljö

Bygglov

E-tjänst

Blankett

Ansök om bygglov, rivningslov, marklov

Nej

Ladda nerPDF

Kortfattad teknisk beskrivning - blankett

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl åtgärd som ej kräver bygglov

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om strandskyddsdispens och/eller vattenverksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Taxa bygglov

Nej

Ladda nerPDF

 

Avfall, vatten och avlopp

E-tjänst

Blankett

Ansök om undantag från renhållningsordningen

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om avloppsanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Grannyttrande - avloppsansökan

Nej

Ladda nerPDF

Kontrollplan för enkilt avlopp - blankett

Nej

Ladda nerPDF

Inventering av avlopp

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda nerPDF


Livsmedel

E-tjänst

Blankett

Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl registrering av livsmedelsanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl matförgiftning

Nej

Ladda nerPDF

 

Hälsoskydd, natur och miljö

E-tjänst

Blankett

Ansök om djurhållning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl hälsoskyddsverksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Nej

Ladda nerPDF

Ansök om dispens från reservatsföreskrifter

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl oljecistern som tas i bruk

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl oljecistern som tas ur bruk

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl trädfällning

Nej

Ladda nerPDF

Anmäl värmepumpanläggning

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan värmepumpanläggning, grannintyg

Nej

Ladda nerPDF

Anmälan av tillfällig mekanisk bearbetning av berg, grus, sand, asfalt med mera

Nej

Ladda nerPDF

Taxa för prövning och tillsyn, miljöbalken

Nej

Ladda nerPDF

Lantmäteriet

E-tjänst

Blankett

Ansök om lantmäteriförrättning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF


Tomtkö

E-tjänst

Blankett

Anmäl dig till tomtkö

Nej

Ladda nerPDF


Uppdaterad 2020-04-21