Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Projekt Smart Kompetens för industrin i Östra Mellansverige

Man som svetsar

Projektet Smart Kompetens syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom industriföretag i Östra Mellansverige samt bidra till en ökad tillgång till arbetskraft med rätt kompetens för de deltagande företagen.

Region Östergötland som projektägare kommer att driva projektet tillsammans med samverkansparter från Östra Mellansveriges samtliga län:

  • Eskilstuna Kommun
  • Karlskoga Kommun
  • Region Uppsala Län
  • Region Västmanland

Karlskoga kommun ansvarar för region Örebro län och 24 företag från Karlskoga och Degerfors medverkar i projektet.

Stora rekryteringsbehov

Ny teknik, digitalisering, ökad internationalisering och högre krav från kunder på komplexa lösningar, flexibilitet och snabbhet innebär behov av höjd och ny kompetens, samt arbete med långsiktig kompetensförsörjning inom industrin i Östra Mellansverige. Rekryteringsbehoven är stora hos företagen men rätt kompetens är svår att hitta, beroende på att man har svårt att hitta personer att anställa och ett utbildningsutbud som inte matchar företagens behov. Även geografiska lägen, den sneda könsfördelning som råder och tendensen att rekrytera utifrån befintliga normer och tradition försvårar rekryteringen.

Varför behövs det kompetensförstärkning?

Oavsett var i regionen eller inom vilken del av industrin man är, har vi gemensamt identifierat följande orsaker till att det behövs kompetensförstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning inom industrin i Östra Mellansverige.

  • Det finns kompetensbrister hos anställda i företagen
  • Rekryteringsbasen är för liten
  • Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg
  • Det är svårt att hitta relevanta utbildningar som motsvarar det som företagen efterfrågar

Projektet Smart Kompetens kännetecknas av att utföras lokalt men att samverka regionalt. Vi vill maximera fördelarna med ett stort samverkansprojekt, samtidigt som vi vill skapa lokalt ägarskap och engagemang hos samverkansparter, deltagande företag och aktörer. 

Uppdaterad 2020-09-30
Logga europeiska socialfonden

Projektet delfinansieras av ESF

Deltagande företag

Bharat Forge Kilsta
Bröderna Axelssons Plåtslageri
Cambrex
Defab
Deform
ESAB AB Welding Equipment
Eurenco
Ka automation
Karlskoga Automatsvarvning
KVT Karlskoga Verktygsteknik
Lyckes Produktionsverktyg AB
Maintpartner AB
Moelven
Nobel Biocare
Outokumpu
Partnertech Karlskoga AB
PBH Teknik AB
Recipharm AB
Rejlers
Scana Steel
Toroma Automation AB
Weld Cut
ÅF