Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Foto: Frida Edlund

Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung  är en undersökning vars syfte är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Målet är att öka kunskapen om ungas liv och hälsa, följa trender, väcka intresse och att resultatet kan bli underlag för utvecklingsarbete och beslut.

Det är länets ungdomar i skolår 7, 9 samt årskurs 2 på gymnasiet som svarar på enkätfrågorna. Undersökningen genomförs vart tredje år av Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting, på uppdrag av Folkhälsonämnden.

Vill du ta del av en redovisning av Liv och hälsa ung 2017 eller vill ha hjälp med att redovisa, tolka och diskutera resultatet, hör av dig till:

Ida Broman, utvecklingsledare, barn och ungdom Region Örebro län, Tel 019-602 63 46, Mobil 072-146 73 26 ida.broman@regionorebrolan.se

Cecilia Ljung, folkhälsochef Karlskoga & Degerfors kommuner, 0586-622 43, cecilia.ljung@karlskoga.se

Liv & hälsa ung har en hemsida där det går att hämta alla resultat. Välj geografiskt område och frågeområde. Klicka här!länk till annan webbplats


Uppdaterad 2018-12-04