Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen förvaltar och utvecklar Karlskoga och Storfors till hållbara och attraktiva kommuner. 

Tillförordnad förvaltningschef

Trond Reimers
trond.reimers@karlskoga.se

Bygg- och miljökontoret

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen arbetar för att Karlskoga kommun och Storfors kommun ska ha en god miljö och ekologisk hållbar utveckling. För att trygga en god livsmiljö ska det finnas ren luft, rent vatten, en livskraftig natur, säkra livsmedel och god inomhusmiljö.

Förvaltningen jobbar med inspektions- och tillsynsverksamhet, meddelande av tillstånd, dispenser, förelägganden och förbud samt tillståndsfrågor och tillsyn för alkohol, tobak samt läkemedel. Vidare handlägger kontoret bygglov samt frågor rörande bostadsanpassning.

Avdelningen kontaktas via Servicecenter.

Uppdaterad 2020-07-29