Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av avdelningarna bygg- och miljö, mark- och planering, teknik- och fastighet, förvaltningsstab samt förvaltningsledning.

Förvaltningschef

Eleonore Åkerlund
eleonore.akerlund@karlskoga.se

Kommunikatör

Sandra Lund-Hageräng
sandra.lundhagerang@karlskoga.se

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret arbetar för att Karlskoga ska ha en god miljö och ekologisk hållbar utveckling. För att trygga en god livsmiljö ska det finnas ren luft, rent vatten, en livskraftig natur, säkra livsmedel och god inomhusmiljö.

Bygg- och miljökontoret jobbar med inspektions- och tillsynsverksamhet, meddelande av tillstånd, dispenser, förelägganden och förbud. Kontoret jobbar också med tillståndsfrågor och tillsyn för alkohol, tobak samt läkemedel. Vidare handlägger kontoret bygglov samt frågor rörande bostadsanpassning.

Avdelningen kontaktas via Servicecenter.

Postadress
Bygg- och miljökontoret
13. samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Mark- och planeringsavdelningen

Mark- och planeringsavdelningen arbetar med fysisk planering såsom detaljplanering och områdesbestämmelser.

Avdelningen företräder kommunen som ägare till kommunens fastigheter. På mark- och planeringsavdelningen jobbar man även med köp, exploatering, utarrendering, försäljning, byte och reglering av fastigheter. Avdelningen arbetar och ansvar för kommunens geodatabaser.  Mark - och planeringsavdelningen arbetar också med stadsplanering i Karlskoga samt utför mätningar och utsättningar.

Avdelningen kontaktas via Servicecenter.

Postadress
Mark- och planeringsavdelningen
13. samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Teknik- och fastighetsavdelningen

I teknik- och fastighetsavdelningen ingår enheterna fastighetsservice, gata och transport, park, lokalförsörjning, verkstad och trafik.

Avdelningen jobbar med att vårda och utveckla Karlskogas gator, parker, lekplatser, grönområden, naturnära skog och kommunägda fastigheter. Avdelningen ansvarar dessutom för samordning av kommunens fordon.

Avdelningen kontaktas via Servicecenter.

Postadress
110. Teknik- och fastighetsavdelningen
691 83 Karlskoga

Besöksadress
Svetsarevägen 5, Karlskoga

Förvaltningsstaben

Förvaltningsstabens uppgift är att stödja och utveckla verksamheten i förvaltningen.

Avdelningen arbetar med verksamhetsutveckling, miljösamordning och -strategi, kommunikation, information, geografiska informationssystem, nämndadministration samt bemanning av receptionen på Skrantahöjdsvägen 35. I förvaltningsstaben ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten samt kommunens egna reprocentral.

Avdelningen kontaktas via Servicecenter.

Postadress
Förvaltningsstaben
13. samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Uppdaterad 2017-09-05